Over Hogerheijde Management en Advies

Hogerheijde Management en Advies BV is een onderneming, die is opgericht door ing. R.W. Hogerheijde (1961).

HMA beschikt over een ruime management- en advieservaring op het gebied van ruimtelijke plannen, mobiliteits- en infrastructuurprojecten en parkeervraagstukken. Hogerheijde kan hierbij bogen op 25 jaar ervaring in deze branche, dit zowel bij overheden als niet-overheden.

HMA verbindt inhoud en proces op een professionele, pragmatische wijze en levert heldere en kwalitatief verantwoorde producten en diensten. Hogerheijde was hiervoor o.a. werkzaam bij de gemeenten Venlo en Maastricht, het Projectbureau A2 Maastricht, XTNT Advies- en Realisatiebureau en het parkeerbedrijf ParkKing.

HMA staat voor visie, betrokkenheid, pragmatisme en resultaat.

HMA is lid van Parkeer Netwerk Nederland.

Werkvelden

Wij werken in opdracht voor:

Overheid

Gemeenten.
Regionale samenwerkingsverbanden.
Provincies.

Bedrijfsleven

Ontwikkelende  aannemers.
Projectontwikkelaars.
Beleggers.

Onderwijs

Opleidingsinstituten voor verkeer en parkeren.


Heeft u behoefte aan een ervaren interim-manager om uw organisatie(onderdeel) aan te sturen? HMA biedt u een ervaren interim-manager, die u ontzorgt.

Moet een complex of maatschappelijk gevoelig project – zoals bijvoorbeeld een parkeerbeleidsplan of een infrastructureel project – tot stand worden gebracht? HMA biedt u een ervaren projectmanager, die het project aanstuurt en zorgt voor het gewenste resultaat.

Ziet u tussen al die beleidsplannen de bomen tussen het bos niet meer? HMA biedt u praktisch, professioneel programmamanagement en biedt u heldere keuzes en inzicht, alsmede een slagvaardige uitvoering van uw beleid.

Hoe geeft u de bereikbaarheid van een complex stedelijk project vorm? HMA adviseert u en stelt een bereikbarheidsvisie op.

Is mijn parkeeroplossing – verkeerskundig, parkeerkundig en financieel – haalbaar? HMA analyseert en adviseert u een passende en financiel verantwoorde parkeeroplossing.


Voor projectontwikkelaars, woningcorporaties en ontwikkelende bouwbedrijven kunnen wij bijvoorbeeld de haalbaarheid van een parkeeroplossing in beeld brengen. Wij zijn in staat om snel duidelijkheid te geven of een bepaalde parkeeroplossing financieel haalbaar is, dan wel op welke wijze een bepaalde parkeeroplossing haalbaar kan worden gemaakt.

Een ander voorbeeld is dat wij onze opdrachtgevers kunnen ondersteunen in discussies over parkeernormen. Al menigmaal heeft een opdrachtgever op basis van ons advies een aanpassing van de parkeernormen voor elkaar gekregen.

Mocht u tegen dergelijke vraagstukken aanlopen, neem dan gerust even contact met ons op.

Wij bieden onze kennis en ervaring ook aan om het vakonderwijs in de wereld van verkeer, mobiliteit en parkeren. Zo hebben wij al cursussen en les gegeven op diverse opleidingsinstituten, zoals o.a. de Hogeschool Verkeerskunde (Diepenbeek), de NOVI Verkeersacademie en diverse parkeeropleidingen c.q. -cursussen.

Mocht u hier tegenaan lopen, neem dan gerust even contact met ons op.

Werkwijze

Hogerheijde Management en Advies BV biedt opdrachtgevers oplossingen voor samenhangende, complexe ruimtelijke-, infrastructurele-, mobiliteits-, en parkeervraagstukken.

HMA stemt haar producten en diensten af op de wensen van de klant c.q. de opdrachtgever. Daarom starten wij (in beginsel) ieder traject met een gesprek, waarin de vraag, de opgave, de randvoorwaarden, planning en verwachtingen worden besproken en afgestemd.

HMA stelt een offerte c.q. projectvoorstel op en bespreekt dit met de klant. Na instemming van de klant wordt e.e.a. vastgelegd in een schriftelijke opdracht.

HMA voert vervolgens de opdracht uit. Verwacht van HMA geen ‘dikke rapporten’, maar een gedegen, verantwoord, compact en realistisch advies. HMA ziet erop toe, dat de opdracht – conform afspraak – wordt geleverd.

HMA wil na afronding van de opdracht van de klant weten wat er goed is gegaan en wat een volgende keer beter moet; hiertoe voeren we een evaluatiegesprek met de klant. Op deze wijze hoopt HMA haar producten en diensten continu te verbeteren.

Op onze dienstverlening zijn onze ‘Algemene Voorwaarden’ van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK Brabant (nr. 17273660).

HMA biedt haar producten en diensten aan voor een vast bedrag (‘fixed price’) of tegen een vooraf overeengekomen vast dag- of uurtarief.

HMA werkt – zo nodig en/of zo gewenst – samen met diverse gerenommeerde advies- en ingenieursbureaus in de Nederlandse markt.

Contactgegevens
 • Vaartweg 76
 • 5106 NE Dongen Vaart
 • info@hogerheijdemanagementenadvies.nl

 • René Hogerheijde
 • +31 6 105 08 085
 • rene@hogerheijdemanagementenadvies.nl
 • Neem direct contact op

   Meer informatie ontvangen
   Gebeld worden voor een afspraak